Disclaimer


Hippemobielhoesjes.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Desondanks kunnen onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. Hippemobielhoesjes.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door hippemobielhoesjes.nl of door u aan hippemobielhoesjes.nl middels de website van hippemobielhoesjes.nl of anderszins langs elektronische weg. Hippemobielhoesjes.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie op de website en de daarmee verkregen afbeeldingen. Hippemobielhoesjes.nl draagt en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.